/domains/amix.pl/public_html/themes/default-bootstrap/

Komfort, innowacja, jakość

szeroka oferta akcesorii meblowych

AMIX to nowoczesna, prężnie działająca i sukcesywnie rozwijająca się firma, która doskonale zna potrzeby swoich Klientów i chętnie wychodzi im naprzeciw. Z dumą możemy przyznać, że jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających. Oferowane przez nas akcesoria meblowe pozwalają na optymalne wykorzystanie przestrzeni oraz minimalizację wykonywanych czynności.

Dowiedz się więcej

Infolinia

zapraszam do kontaktu między 8.00 - 16.00

+ 48 85 742 14 75

Kontakt

AMIX® Sp. j.

15-694 Białystok, Fasty
ul. Szosa Knyszyńska 6

NIP 966-11-86-087

REGON 050565950 

Pn. - Pt. 8:00 - 16:00
Tel. +48 85 742 14 75
Fax +48 85 742 70 35
amix@amix.pl


SKLEP INTERNETOWY

Krzysztof Piotrowski
sklep@amix.pl
aukcje allegro - amix_pl
Tel. + 48 85 662 98 50
Dział obsługi Klienta:
Pn. - Pt. 8:00 - 16:00
nr. konta mBank S.A. O/Białystok

77 1140 1775 0000 2497 4500 1002

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

Grzegorz Staśkiewicz
grzegorz.staskiewicz@amix.pl
Tel. +48 600 22 41 19
Region północno-wschodni


Bartosz Kolczyński
bartosz.kolczynski@amix.pl
Tel. +48 668 11 58 00
Region centralno-południowy


Krzysztof Kielmas
krzysztof.kielmas@amix.pl
Tel. +48 698 69 59 51
Region zachodni


Marcin Baj
marcin.baj@amix.pl
Tel. +48 795 37 00 78
Region południowy

SALA SPRZEDAŻOWA

Tel. +48 85 662 98 51
Tel. +48 85 662 98 52
Tel. +48 85 662 98 53


SPRZEDAŻ HURTOWA

Adrian Martyniuk
adrian.martyniuk@amix.pl
Tel. +48 85 662 98 44
Fax +48 85 653 00 43


Dariusz Remża
dariusz.remza@amix.pl
Tel. +48 85 662 98 55
Fax +48 85 653 00 43


Paweł Karpowicz
pawel.karpowicz@amix.pl
Tel. +48 85 662 98 48


Dorota Konik
dorota.konik@amix.pl
Tel. +48 85 662 98 66DZIAŁ EKSPORTU

Paweł Karpowicz
pawel.karpowicz@amix.pl
Tel. +48 85 662 98 48


Krzysztof Barszczewski
krzysztof.barszczewski@amix.pl
Tel. +48 85 662 98 60

DZIAŁ IMPORTU

Adrian Fraind
adrian.fraind@amix.pl
Tel. +48 85 662 98 57


KSIĘGOWOŚĆ

Barbara Jarmoszko
barbara.jarmoszko@amix.pl
Tel. +48 85 662 98 47Obowiązek informacyjny – AMIX Sp. J. (amix.pl)

Przetwarzanie danych osobowych
Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że w związku z Państwa aktywnością w sklepie internetowym pod adresem https://amix.pl/ związaną z rejestracją konta, subskrypcją newslettera lub dokonanym zakupem właściciel ww. sklepu internetowego przetwarza Państwa dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest Maria Konik oraz Jan Bietkał prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AMIX Sp. J. Konik, Bietkał , z siedzibą z siedzibą w Fasty, Białystok, ul. Szosa Knyszyńska 6, email: amix@amix.pl , tel.: +48 85 742 14 75

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w dniu 7 kwietnia 2016 r. rozporządzenia (nr 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ww. rozporządzeniu informując

Państwa o tym, że:
Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z:
1. koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
2. koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
3. Państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
4. prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w celu marketingu produktów i usług własnych, a także zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres:
1. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,
2. posprzedażowej obsługi umowy (rozpatrywanie reklamacji),
3. wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych),
4. do wniesienia sprzeciwu, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
5. do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Do kategorii odbiorców danych osobowych należą: instytucje finansowe, agenci handlowi, operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi hostingowe/serwera i podmioty z branży informatycznej, podmioty świadczące usługi prawne i w zakresie dochodzenia należności.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
· żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
· żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
· żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
· żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
· przenoszenia danych osobowych,
· wniesienia skargi do organu nadzorczego,
· prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że Administrator – zgodnie z obowiązującymi przepisami - zapewnia wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, aby zapobiec ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

Informujemy również, że mogą Państwo zarządzać swoimi danymi w sklepie http://amix.pl/ logując się na utworzone wcześniej już konto. Przechodząc do zakładki moje konto mogą Państwo zarządzać swoimi danymi takimi jak adresy, subskrybcje newslettera oraz inne zgody W przypadku uzyskania większej ilości informacji można wysłać wiadomość na adres administrator@amix.pl bezpośrednio do administratora danych.

Zrozumiałem